АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ
Титаренко Олени Іванівни,
керівника творчого об’єднання «Різні Люди»
Вишгородського районного Центру художньої творчості
дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»

 

 Тема досвіду

Інтеграція видів художньо-естетичної діяльності як засіб творчого розвитку вихованців позашкільного закладу

 

Актуальність теми досвіду

Пріоритетність творчого розвитку особистості засобами мистецтва є актуальною, що і підкреслено у Концепції художньо-естетичного виховання учнів. Тому різноманітні прояви інтеграції у вихованні дітей за допомогою різних видів мистецтва набувають особливого значення. Ідеї цілісного пізнання мистецтва були закладені в основних положеннях синтезу мистецтв (Зись А., Каган М., Столович Л.), психології комплексного мистецького навчання і виховання (Мосол Л., Миропольська Н., Рудницька О., Падалка Г.). Інтегративний підхід є особливо актуальним у творчому розвитку та самореалізації вихованців позашкільних навчальних закладів.

А. Макаренко вважав, що всі риси і якості людини розвиваються одночасно й у тісному зв’язку між собою. Окрім цього, будь-яка здібність є складним утворенням, поєднує в собі сукупність різноманітних особистісних складових, що дає змогу говорити про інтегративний характер їхнього формування. Отже, виховання й творчий розвиток особистості у комплексі її рис, якостей, здібностей доцільно здійснювати з позицій інтегрованого підходу до художньо-естетичної діяльності, що є надзвичайно перспективним у сучасному мистецькому навчанні та вихованні.

Крім того, у середовищі школярів простежується значний потяг до занять мистецтвом, зокрема мистецькою діяльністю декількох видів. Вони цікавляться заняттями, де комбінується художньо-естетична діяльність різних видів, наприклад, заняття хореографією (музика, пластика), ритмікою (музика, рух), драматургією (музика, пластика, акторська гра) тощо. Отже, мистецька діяльність у багатьох її різновидах стає стійким уподобанням не тільки особливо обдарованих дітей, а майже всіх дітей. І це не випадково, оскільки синтетичний характер мистецтва різних видів, яке поєднує художнє слово, музику, декоративно-художнє оформлення, пластику, моделювання та ін., виступає як активний, індивідуальний процес.

Такий синтез створює умови для розвитку і вдосконалення емоційної сфери особистості й творчості дітей, можливості для їхньої самореалізації, стає виховним і розвивальним середовищем і фактором виховання креативної особистості.

 

Технологія діяльності

Творче об’єднання «Різні Люди» працює за адаптованою програмою «Програма творчого об’єднання «Різні Люди»» (автор – Титаренко О. І., затверджена методичною радою Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» та погоджена науково-методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Вишгородської районної державної адміністрації, 2010 р.).

Діяльність творчого об’єднання «Різні Люди» ґрунтується на технологіях інтеграції як процесу взаємопроникнення, який проявляється через єдність із протилежним йому процесом розчленування, розмежування (диференціації), і базується на таких принципах:

 1. Діалектичне єднання інтеграції та диференціації.
 2. Антропоцентризм.
 3. Культуровідповідність.

Інтеграція і диференціація – це дві категорії, які взаємодоповнюють одна одну. Інтеграція є умовою диференціації, бо забезпечує автономне існування частин у межах цілісної системи. Диференціація надає можливість інтегрувати, бо різне, неоднакове  мають більше можливостей інтегруватись.

Антропоцентризм – це принцип відношення керівника гуртка до навчально-виховного процесу, де центральне місце та активну роль займає вихованець. При цьому учень визнається як суб’єкт навчального процесу.

Культуровідповідність – це діяльність вихованця в системі розвиваючого типу, коли він у своїй свідомості інтегрує різні культурні цінності, які є формою духовної взаємодії.

Складовими інтегративних технологій, які використовуються у діяльності творчого об’єднання «Різні Люди» є:

 1. Тренінги. Заняття проводяться у «майстернях» та «класах» і поєднують акторські, інформаційно-розвиваючі, комунікативні тренінги. Під час тренінгів формуються різноманітні вміння та навики з основ акторської майстерності, хореографії, вокалу.
 • «Театральна майстерня». Тренінги: «Органічна сценічна увага», «Подолання обставин», «Дія за обставинами «якщо б…», «Індивідуальні та групові етюди на розвиток фантазії та уяви»; «Сценічний рух та пластика»; «Сценічна мова».
 • «Майстерня естрадного шоу та масових свят». Тренінги: «Словесна дія», «Діалог з глядачем», «Основи агротехніки», «Вигадай історію» тощо.
 • «Майстерня пластики і танцю». Тренінги: «Танцювальні розминки», «Розучування навчальних композицій», «Образ, ритм, музика – гармонійне поєднання», «Танцювальна і сценічна пластика» тощо.
 • «Клас вокалу». Тренінги: «Розвиток музичного слуху та голосу», «Музична пам’ять, почуття ритму», «Формування музичного мислення», «Розвиток вокально-технічного навику».
 1. Інтерактивні ігрові технології:
 • Імітаційні ігри (приклад: «Дзеркало», «Мавпочка») проводяться з метою оволодіння учнями виразними можливостями міміки, жестів, пластичних рухів з використанням музичних фрагментів.
 • Сюжетно-образні, режисерські, сюжетно-рольові ігри, ігри-драматизації, ігри-інсценізації (приклад: «Створюємо казку», «Образи»), у яких учні вчаться словесному і пластичному перевтіленню, передачу персонажу через інтонацію, характер і манери. У процесі роботи над ролями звертається увага на розвиток емоцій і почуттів у дітей, розвиток їхньої фантазії, уяви.
 • Ігри-імпровізації (приклад: «Діалоги», «Створюємо настрій», «Пантомімічні етюди», «Портрети») проводяться з метою залучення дітей до колективної імпровізації.
 • Ігровий фольклор. Учні, вивчаючи народні звичаї, ігри, обряди, самостійно складають і розігрують композиційний план обрядової вистави, використовуючи словесні та обрядові дії, вокал, танець тощо. Це розвиває у дитини впевненість у своїх силах, у важливості своєї думки в колективному процесі творення.
 • Ділові ігри (приклад: «Йдемо до концертної зали», «Працюємо у журі», «Що я знаю про театр?», «Я режисер»), в яких через систему пошукових запитань-завдань учні розмірковують над тим, хто і як причетний до роботи над постановкою вистав.
 1. Набуття сценічного досвіду
 • Участь у підготовці та проведенні масових мистецьких, святкових, соціально-креативних заходів, які мають в основі інтегровані підходи: новорічні вистави («Ніч перед Різдвом», «Сон зимової ночі», «Казка про Лускунчика», «Снігова королева», «Пані Метелиця», «32 грудня або 12 місяців» тощо); святкові та звітні концерти («ДИВО-відкриття», «ДИВО-шоу», «Осінній марафон», «Весняний сюрприз», «Шевченкова зоря» тощо); соціально-мистецькі акції та флешмоби («Ми –за! Ми – проти», «Святкуємо зранку – вдягни вишиванку!», «Червона стрічка», «Світ, який ми обираємо», «За мирну Україну», «Діти – воїнам АТО» тощо); мистецькі акції та фестивалі («Перше Березня», «Театральна субота» тощо).
 • Підготовка та показ театральних вистав: «Муха-Цокотуха» (український рімейк), «Кентервільський привид», «Історія з рукавичкою», «Тінь», «Різні Люди про Різні Речі»).
 1. Набуття досвіду у конкурсних заходах районного, обласного та Всеукраїнського рівнів.

 

Результати та умови ефективності досвіду

Інтеграція різних видів художньо-естетичної діяльності як засіб творчого розвитку та самореалізації вихованців творчого об’єднання «Різні Люди» сприяє формуванню креативної особистості дитини, впевненості у власних можливостях та здібностях, вміння мислити, прагненню пізнавати світ мистецтва.

Важливим складовим інтеграційних технологій є виховання у дітей внутрішньої культури, у формуванні якої відіграє велику роль опанування законів сценічної культури, творче спілкування, підвищення інтелектуального рівня.

Чітко вибудуваний індивідуальний підхід до кожного вихованця творчого об’єднання дає можливість застосовувати індивідуальні програми розвитку творчих здібностей кожної дитини. Таким чином кожний вихованець отримує необхідний обсяг уявлень про мистецтво та має можливість заглибитися в один із видів мистецтв, до якого відчуває схильність, реалізуючи створену «ситуацію успіху».

Основною умовою для цього є творчий підхід керівника творчого об’єднання до моделювання навчально-виховного процесу, який ґрунтується на антропоцентризмі. У результаті багаторічної діяльності творчого об’єднання  «Різні Люди» створено мобільний, креативно мислячий колектив, кожний вихованець якого може творчо застосовувати у житті знання, набуті в процесі занять, та комфортно відчуває себе як у найближчому оточенні, так і, в цілому, у сучасному світі.

На основі діяльності творчого об’єднання «Різні Люди» створені та успішно реалізуються проекти Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт», які є основою художньо-естетичного та дозвіллєво-соціального напрямків: «Мистецькі паралелі», «Час діяти» (з 2007 року по теперішній час), «Обдарована дитина», «КВН-ВН (Вишгородський напрямок)» (2005-2012 рр).

На початку своєї діяльності з 2003 по 2008 рік вихованці творчого об’єднання «Різні Люди» були неодноразовими переможцями та призерами обласних і всеукраїнських конкурсів дитячих команд КВН, чемпіонами обласної ліги молодіжних команд КВН. Журі конкурсів завжди відмічало високий художній рівень, своєрідність стилістики та виконавську майстерність команд, творчий підхід до підготовки виступів. У 2003 році «Різні Люди» стали переможцями обласного фестивалю аматорських молодіжних театрів «Театральна вертикаль» та Всеукраїнського фестивалю ігротехніків «Дивограй».  

З 2011 року по 2014 рік творче об’єднання «Різні Люди» – неодноразові переможці театральних фестивалів різних рівнів:

2011 рік: І місце в обласному фестивалі-огляді дитячих театральних колективів «Театральні обрії»;

2013 рік: І місце у І Вишгородському відкритому районному фестивалі аматорських театральних колективів «Театральна субота»;

2014 рік: І місце у І Всеукраїнському фестивалі театрального мистецтва «Театральний калейдоскоп»; І місце у ІІ Вишгородському відкритому районному фестивалі аматорських театральних колективів «Театральна субота»; І місце у обласному етапі VІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» та І місце у VІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я»; І місце у обласному фестивалі-огляді дитячих театральних колективів «Театральні обрії»; І місце у ХІV всеукраїнському фестивалі аматорських театрів «Театральний форум–2014».

У 2006 році керівник  творчого об’єднання Титаренко О. І. стала переможцем обласного та лауреатом Всеукраїнського конкурсу на кращу методичну розробку з художньо-естетичної творчості.

Для керівників гуртків закладу Олена Іванівна проводить майстер-класи «Сценарно-режисерська робота з підготовки комплексно-масових заходів», «Артистична майстерня», підготувала «Методичні рекомендації ігротехнікам», збірки авторських сценаріїв новорічних вистав.

Досвід роботи Титаренко О. І. «Інтеграція видів художньо-естетичної діяльності як засіб творчого розвитку вихованців позашкільного закладу» вирізняється новизною і оригінальністю, це новаторський вид досвіду, оскільки, опрацьовуючи відомі форми та методи, педагог поєднує їх з інноваційними технологіями, опановує широкий спектр форм роботи з вихованцями, виробивши своє бачення і особистий підхід до роботи з дітьми, який  направлений на значне підвищення ефективності та якості позашкільної роботи. Це досвід, перевірений часом, стабільний за результатами, доступний для широкого впровадження в діяльність гуртків художньо-естетичного напрямку позашкільних навчальних закладів, а також вчителів мистецьких дисциплін, педагогів-організаторів загальноосвітніх навчальних закладів.